Apeldoorn, The Netherlands
Menu
menu

 

VAASSEN – Met de Tweede Kamer-verkiezingen voor de deur organiseerde Jeftha Pattikawa een politiek café in de Molukse wijk in Vaassen. Onder andere bekend van zijn project ‘Verloren Banden’ – waarin hij beeldmateriaal verzamelt over de gesloten Molukse gemeenschap in de vorige eeuw – wil hij de Molukkers in de wijk activeren om politiek bewust na te denken over hun keuzes. “Ik ben dit initiatief gestart omdat maar zeven procent van de Moluks jongeren hun stem uitbrengen. Om mij heen zie ik vrienden initiatieven nemen in Amsterdam, ik wilde hetzelfde doen. Het doel is om millennials te bereiken in mijn eigen, oude leefomgeving”, aldus Pattikawa. 

Het is de eerste keer dat een debat in de Molukse wijk in Vaassen wordt georganiseerd, de zaal is desondanks goed gevuld met belangstellenden uit de wijk. Een gezelschap van jong en oud luisteren aandachtig naar de thema’s die ter sprake komen.

De start is ietwat onwennig, naar mate de avond vordert spreken de aanwezigen zich meer uit over het wantrouwen dat er heerst in de Nederlandse politiek. “Ze doen toch wat ze willen in Den-Haag, ons wordt veel beloofd maar als ze eenmaal aan de macht zijn komt er niets van terecht” – mompelt een Molukse jongere. De zaal knikt instemmend.

“Ik geef mijn stem wel aan mijn vader. Hij stemt op de 50+ partij”, vertelt een andere deelnemer. Wanneer hierop een discussie volgt geeft het merendeel dat zij zich meer gaan verdiepen in de politiek.

Dat er een nog lange weg te gaan is staat als een paal boven water. Wie je ook spreekt, op het werk, supermarkt of in de wijk, het vertrouwen in de politieke elite is aan het verdwijnen. De focus ligt op ‘identiteit’, ‘integratie’, ‘islam’ en ‘terrorisme’. Zijn dat ook de dagelijkse thema’s waarmee de Molukse jongeren dagelijks mee kampen? Of zal de politiek de burger tegemoet moeten komen op het gebied van ‘zorg’, ‘onderwijs’ en ‘sociale ongelijkheid’? Zoeken we verbinding of verharding? Waar liggen onze prioriteiten? Wie is bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor het land waarin wij gezamenlijk leven?

Molukse melodieën vullen de zaal, het politieke café loopt ten einde. Jeftha blikt tevreden terug: “Zullen we afspreken dat we over 2 jaar hier weer samenkomen?”

*Website: ‘Verloren Banden’

Leave a reply